Privacy en cookieverklaring A2 catering en organisatie

A2 catering en organisatie v.o.f. is het bedrijf van Annemieke en Ronald van der Steen, gevestigd te Waalre, aan de Gestelsestraat nr. 46a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17148859.

In deze privacy- en cookieverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met privacy-gevoelige gegevens. Voor vragen of opmerkingen hieromtrent kunt u bellen met A2 catering en organisatie, telefoonnummer 040 – 222 18 19.

Verwerking persoonsgegevens

A2 catering en organisatie is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van A2 catering en organisatie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden.

Door bestelling van producten of diensten via onze website/webshop versterkt u alle ingevulde persoonsgegevens aan A2 catering en organisatie. Dat wil zeggen: gegevens die direct tot de persoon zijn te herleiden, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres etc. Deze gegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van A2 catering & organisatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

A2 catering en organisatie verwerkt uw persoonsgegevens om:
• u schriftelijk te kunnen informeren over bestellingen en offertes;
• telefonisch contact met u op te kunnen nemen voor het stellen van vragen over bestellingen, offerte-aanvragen etc. of als u daar om verzoekt;
• uw bestellingen te kunnen bezorgen op het door u opgegeven adres.

Gegevens voor directe marketing-doeleinden

De persoonsgegevens die u via het contact- of bestelformulier bij ons achterlaat, kunnen worden gebruikt voor directe marketing-doeleinden, zoals het sturen van digitale nieuwsbrieven of andere vormen van persoonlijk gerichte informatie. U kunt uw toestemming voor het toezenden van marketing-gerichte informatie op elk moment intrekken, via de uitschrijf-link in onze nieuwsbrieven, of door een verzoek te sturen naar info@a2catering.nl.

Cookiebeleid

A2 catering maakt gebruik van functionele cookies op haar website. Dit zorgt ervoor dat u de website kunt bekijken en de functies op de website kunt gebruiken. Deze cookies worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Ze worden tevens gebruikt voor het opsporen van misbruik van onze website, zoals het registreren van een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen.

Analytische cookies
Met analytische cookies meten wij het bezoek aan onze website. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

Voor functionele en analytische cookies worden IP-adressen verwerkt. De statistieken en rapporten die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Voor functionele cookies en analytische cookies hoeven wij de bezoekers niet om toestemming te vragen.

Beveiliging van gegevens

A2 catering en organisatie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.
De website van A2 catering en organisatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe bewerkers van persoonsgegevens, zoals leveranciers van digitale applicaties, heeft A2 catering en organisatie bewerkersovereenkomsten afgesloten, conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaren van gegevens

A2 catering en organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met A2 catering en organisatie heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie van A2 catering en organisatie, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
A2 catering en organisatie
De heer R. Van der Steen
Gestelsestraat 46a
5582 HJ  Waalre
E-mail: info@a2catering.nl

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website en/of nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 juni 2019.