Algemene voorwaarden A2 catering

Bezorgkosten
Alle bestellingen boven € 20,00 exclusief btw en binnen een straal van 10 kilometer worden gratis bezorgd. Bij alle andere bestellingen kunnen er bezorgkosten in rekening gebracht worden.

Bezorging
Bezorging is uitsluitend beganegronds indien er geen lift aanwezig is. Het bezorgadres dient ook goed per auto/vrachtwagen bereikbaar te zijn.

Personeelskosten
Wilt u gebruik maken van onze serveersters / kelners / koks voor uw feesten en partijen dan kan dit tegen een uurtarief van € 35,00 excl. btw en € 42,35 incl.btw.
Als wij, van A2 catering, u behulpzaam moeten zijn bij het opbouwen en afbouwen van de gehuurde materialen kunnen wij u het uurtarief van € 35,00 excl. btw / € 42,35 incl. btw in rekening brengen wanneer het laden en lossen langer duurt dan 20 minuten.

Algemene condities
A2 catering levert volgens de h.a.c.c.p. regels. D.w.z. dat etenswaren niet langer dan 2 uur buiten de koeling mogen staan. Hierna is het wettelijk verplicht alle etenswaren te vernietigen.

Verhuurmaterialen
Voor verhuurmaterialen (dus niet het servies bij uitgeleverde buffetten) geldt dat de goederen op de vermelde datum om 14.00 uur schoon zijn geretourneerd.
Voor gedeeltelijk of niet gereinigde materialen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Vanaf het moment dat de huurder de materialen in ontvangst heeft genomen, komen de materialen volledig voor zijn risico. Voor vermissing, breuk, beschadiging of diefstal en vervreemding komt de nieuwwaarde ten laste van de huurder.
Breuk, manco of beschadiging moet per ommegaande worden gemeld. Gebeurt dit niet dan kan de huurder hier geen aanspraak meer op maken bij het retourneren van de materialen.
Betaling à contant bij retourneren van de materialen.

Annuleringen
Annuleringen tot 7 dagen van tevoren zijn kosteloos. Daarna wordt 50% tot 100% in rekening gebracht afhankelijk van het aantal dagen.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.

Prijzen
Al onze prijzen zijn exclusief btw. Als service hebben we de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld.

Huren van tenten
Bij het huren van een partytent gaan wij er van uit dat er bij de opbouw geen obstakels aanwezig zijn zoals bomen, pergola, stoelen of tafels.
Ook moet huurder bij het meten van de ruimte (waar de tent moet komen te staan) rekening houden met obstakels die aan de muren/daken zijn gevestigd. Denk hierbij ook aan luifels, lampen, dakgoten, etc.
Een tent moet door ons direct geplaatst kunnen worden.
Het is niet de bedoeling dat de tent over een schutting wordt geplaatst of een gedeelte op een schuurdak.
Houd altijd een marge vrij van 0,5 meter aan beide zijden op de afmeting van de ruimte waar de tent geplaatst moest worden.
Vanaf windkracht 8 worden er door ons geen tenten meer geplaatst.
Tenten moeten kunnen worden verankerd in de grond.
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder.
De verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de tent is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de kantoormaterialen. Door welke oorzaak dan ook, is de huurder gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
De tent is tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf voor te zorgen.
Indien afgevende materialen (crêpe papier) of plakmateriaal op het tentzeil worden bevestigd, zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Extra voorwaarden professionele tenten
Houd altijd een marge vrij van 1,5 meter aan beide zijden op de afmeting van de ruimte waar de tent geplaatst moest worden.
Als het terrein niet bereikbaar is per auto/vrachtwagen (minimaal 15 meter), zullen wij extra kosten berekenen voor aan- en afvoer van de tenten.

Aansprakelijkheid
A2 catering te Aalst-Waalre stelt zich niet aansprakelijk voor de schade en claims die zijn voort gevloeid uit catering of verhuur van materialen op welke wijze dan ook.